- pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce
- spracovanie podkladov pre mzdy
- výpočet miezd
- tlač všetkých potrebných zostáv (podklady pre výpočet, výplatné pásky, výplatné listiny, príkazy na úhradu, štatistické výkazy, prehľad dovoleniek, výpočet priemerných zárobkov)
- výkazy pre všetky príslušné zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu, úrady práce, hlásenia na daň.úrad - potvrdenia o príjme
- ročné zúčtovanie dane
- ročné zúčtovanie zdravotného poistenia