UNITAX SK, s.r.o.
ul. Bélu Bartóka č.30
Rimavská Sobota

Tel/Fax: 047/56 34 550
Mobil: 0903 662 803

info@danoveporadenstvo.sk